Nawanagar Time

Tag : Government Primary School

દ્વારકા

સૂરજકરાડીની પ્રાથમિક શાળાના એકથી પાંચ વર્ગો એક જ ઓરડામાં !

Nawanagar Time
સૂરજકરાડી પ્રાથમિક શાળા મહાદેવપરા સરકારી શાળા તા.18.7.1984થી ધોરણ 1થી 5 વર્ગો એક જ વર્ગખંડ ચાલે છે. હાલના આચાર્ય એ.આર. ચમાર દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પાલિકાના...