Nawanagar Time

Tag : In Zone

ગાંધીનગર

રેડ ઝોન સિવાય ઝોનમાં બસો દોડશે

Nawanagar Time
ગાંધીનગર : ઓરેન્જ ઝોન જિલ્લામાંથી બીજા ઓરેન્જ ઝોન જિલ્લામાં જ બસ અવર જવર કરશે. ગ્રીન ઝોન જિલ્લામાંથી બીજા ગ્રીન ઝોન જિલ્લામાં બસ અવર જવર કરી...