Nawanagar Time

Tag : KYC

જામનગર

31મી જાન્યુઆરી સુધી મતદારોની ઈ-પીકમાં નોંધણી

Nawanagar Time
જામનગર : ભારતીય ચૂંટણીપંચ દ્વારા ચાલી રહેલ ઈ-પીકની કામગીરીને પગલે જામનગર જિલ્લામાં આગામી તા.31મી સુધી યુનીક નંબર ન ધરાવતા મતદારોની ઈપીકમાં નોંધણી ચાલુ રહેશે. મતદારો...