Nawanagar Time

Tag : Live Demo

જામનગર

જામનગરમાં જાન્યુઆરીમાં યોજાનાર ટેકફેસ્ટ પ્રદર્શનની તડામાર તૈયારી

Nawanagar Time
જીઆઈડીસી પ્લોટ એન્ડ શેડ હોલ્ડર્સ એસો. દ્વારા આગામી 3થી 6 જાન્યુઆરી-2020ના રોજ ટેકફેસ્ટ એક્ઝિબીશનના આયોજન અંતર્ગત તા.18-12-2019ના રોજ આર્શીવાદ કલબ રીસોર્ટ ખાતે રાખવામાં આવેલ જેમાં...