Nawanagar Time

Tag : Loading

નવી દિલ્હી

લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન ખાતરનું વિક્રમી વેચાણ

Nawanagar Time
નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રીય સ્તરે લાગુ કોવિડ-19 લોકડાઉન વચ્ચે રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયના ખાતર વિભાગે ખેડૂત સમુદાયને ખાતરોનું વિક્રમી વેચાણ કર્યું છે. 1થી 22 એપ્રિલ,...