Nawanagar Time

Tag : locha

જામનગર

સરકારી શાળાના ગુણોત્સવ 2.0ના પરિણામ જાહેર કરવામાં ભારે લોંચા

Nawanagar Time
જામનગર : રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વર્ષ 2019-20થી યોજાતા ગુણોત્સવ 2.0ના શાળાઓના પરિણામ અને ગ્રેડપત્રક તુરંત જ જાહેર કરવાની જીએસકયુએસીના વહિવટી અધિકારીને ઉચ્ચ કક્ષાએથી સતત સૂચનાઓ...