Nawanagar Time

Tag : lok sabha workings

નેશનલ

લોકસભાના પ્રથમ સત્રમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ કામ થયું, ઉત્પાદકતા વધી

Nawanagar Time
સત્તરમી લોકસભાના પ્રથમ સત્રમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ કામ થયું છે. સંસદના નવા ચૂંટાયેલા સભ્યોએ રાતના બાર વાગ્યા સુધી કામ કર્યું છે, આમ તેમણે 128...