Nawanagar Time

Tag : Lot

જામનગર

જામનગરમાં પ્રિ-મોન્સુન કામગીરીમાં લોટ, પાણી‘ને લાકડાં

Nawanagar Time
જામનગર : જામનગરમાં રૂ . 53 લાખના ખર્ચે પ્રિ-મોન્સુનની કામગીરી શ થઇ છે ત્યારે અનેક સ્થળોએ આ કામગીરી લોટ, પાણી ને લાકડા જેવી થઇ છે,...