Nawanagar Time

Tag : Luxury bus

નેશનલ

એસી લકઝરી બસોને મળશે પરમીટમાંથી મુકિત

Nawanagar Time
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકાર એસી લકઝરી બસોને પરમીટ મુકત કરવા જઇ રહી છે. સરકારના આ પગલાથી દેશમાં લકઝરી બસોનો યુગ શરૂ થશે. બધી લકઝરી બસો...
નેશનલ

એસી લકઝરી બસોને મળશે પરમીટમાંથી મુકિત

Nawanagar Time
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકાર એસી લકઝરી બસોને પરમીટ મુકત કરવા જઇ રહી છે. સરકારના આ પગલાથી દેશમાં લકઝરી બસોનો યુગ શરૂ થશે. બધી લકઝરી બસો...