Nawanagar Time

Tag : pandemic causes

જામનગર જામનગર ગ્રામ્ય જામનગર શહેર

જામનગર જિલ્લામાં ડુંગળીના પાકમાં ભેદી વાયરસ: ખેડૂતો પાયમાલ

Nawanagar Time
જામનગર જિલ્લામાં ડુંગળીનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતો માટે માવઠું વિલન બનતાં ડુંગળીના પાકમાં ભેદી વાયરસ આવ્યો છે અને ‘કારિયા’ તથા ‘સુકારા’ જેવા લક્ષણો ધરાવતા આ રોગચાળાના...