Nawanagar Time

Tag : People’s Health and Wellness

જામનગર શહેર

જામનગર શહેરની નાની હોસ્પિટલ પુન: શરૂ કરવા લોકવિચાર મંચની માંગ

Nawanagar Time
જામનગરમાં સજુબા સ્કૂલ સામે, દીપક સિનેમા પાસે નાની હોસ્પિટલ તરીકે ઓળખાતી સરકારી હોસ્પિટલ આવેલી હતી. જે હોસ્પિટલને લગત સરકારી તંત્ર દ્વારા ઘણા વર્ષો પહેલા જમીન...