Nawanagar Time

Tag : PG Center

જામનગર જામનગર શહેર

ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં પીજી સેન્ટર પુન: શરૂ કરવા સેનેટમાં સટાસટી બોલાવશે તૌસિફખાન પઠાણ

Nawanagar Time
આગામી તા.7 ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી ખાતે યોજાનાર સેનેટસભામાં યુનિવર્સીટી સંલગ્ન ગ્રાન્ટેડ અને ગવર્મેન્ટ કોલેજોમાં જે પીજી સેન્ટરો ચાલતા હતા તેને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કરવામાં આવ્યા...