Nawanagar Time

Tag : Power Bills

ટેક્નોલૉજી

દુનિયાના ખતરનાક હૅકર્સ દુનિયામાં ડોકીયું

Nawanagar Time
આજનો આ યુગ ટેકનોલોજીનો યુગ છે, હાથમાં રહેલું નાનકડું એવું ‘મૉબાઈલ’ નામના યંત્રમાં સમગ્ર દુનિયાને બાનમાં લઈ લીધી છે! કોઈપણ વિષયની જાણકારી જોઈતી હોય પળવારમાં...