Nawanagar Time

Tag : Premium

ટેક્નોલૉજી

હવે ચોરટાઓ પણ થઈ રહ્યાં છે ડિઝિટલ !

Nawanagar Time
‘આવનારા વર્ષોમાં આંગળીના ટેરવે આર્થિક વ્યવહારો થાય એ પ્રકારના સંશોધનો ચાલી રહ્યાં છે..’ દાયકાઓ પહેલાં આવી વાત સાંભળી-વાંચીને કેટલો રોમાંચનો અનુભવ થતો હતો? આજે એ...