Nawanagar Time

Tag : Primary teachers of Jamnagar city district

જામનગર જામનગર શહેર

જામનગરમાં જિલ્લા પંચાયત સામે પ્રાથમિક શિક્ષકોના ધરણાં

Nawanagar Time
પડતર પ્રશ્ર્નોને વાચા આપવા આજે બપોરે 12 થી 5 સુધી ધરણાં જામનગર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા આજે બપોરે 12 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી...