Nawanagar Time

Tag : Priority to women and local candidates

જામનગર જામનગર ગ્રામ્ય જામનગર શહેર

લાલપુર અને જામજોધપુર તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રો ઉપર સંચાલકોની ભરતી

Nawanagar Time
લાલપુર તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રો ઉપર સંચાલકોની નિમણુક કરવાની હોય જેમાં કેન્દ્ર નં.3-આરીખાણા પ્રા.શા., 15-ખેંગારપર પ્રા.શા., 28-ટેભડા વાડી શાળા, 31-ડેરાછિકારી પ્રા.શા., 43-નાંદુરી બેકડ પ્રા.શા., 52-પીપળી...