Nawanagar Time

Tag : Probationary

રાજકોટ

આઇબીપીએસ દ્વારા પ્રોબેશનરી ઓફિસર તથા મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇનીની 1417 જગ્યાઓ ભરાશે

Nawanagar Time
રાજકોટ : દેશનું યુવાધન વિવિધ ક્ષેત્રે રોજગારરૂપી નોકરી મેળવવા આતુર છે ત્યારે દેશની અલગ-અલગ નેશનલાઇઝડ બેન્કસમાં પ્રોબેશનરી ઓફીસર તથા મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇનીની કુલ 1417 જગ્યાઓ ઉપર...