Nawanagar Time

Tag : Prohibited Plastics

જામનગર

જામનગરમાં પોલીસ-જામ્યુકોની ‘જેટ’ ટીમનું સુરસૂરિયું !

Nawanagar Time
જામનગરને સ્વચ્છ બનાવવા પોલીસ અને જામ્યુકો દ્વારા સંયુકત ‘જેટ ટીમ-6’ની રચના કરાયાને ચાર-ચાર મહિના વિતવા છતાં જામનગરમાં જાહેરમાં સૂ-સૂ અને જાજરૂના ન્યૂસન્સ દૂર કરવા તો...