Nawanagar Time

Tag : Sanjeevani Butti

આરોગ્ય લાઇફસ્ટાઇલ

આયુર્વેદ અનુસાર કરેણના ફૂલ એક સંજીવની બુટ્ટી છે

Nawanagar Time
કોરોની મહામારીએ લોકોને આયુર્વેદ તરફ વાળી દીધાં છે અને આયુર્વેદ તરફ મોં મચકોડનારાઓ પણ કોરોનાના ડરથી સંતાઈ-સંતાઈને આયુર્વેદની ફાકીઓ લેવા માંડ્યા છે! ખૈર, જે હોય...