Nawanagar Time

Tag : Shankar Tekri

જામનગર શહેર

ઉદ્યોગનગરમાં પખવાડિયાના ગાળામાં બે પેઢીના તાળાં તૂટ્યા

Nawanagar Time
બ્રાસ પાર્ટની પેઢીમાંથી 28 અને શેર બજારનો કારોબાર કરતી પેઢીમાંથી 25 હજારની રોકડ કાઢી ગયા જામનગરમાં શંકર ટેકરી ઉદ્યોગનગરમાં અને ગોકુલનગર જકાત નાકે આવેલ એક...