Nawanagar Time

Tag : World Women’s Rapid Chess Championship

નેશનલ સ્પોર્ટસ

શતંરજ: વિશ્વક્ષાએ દેશનું નામ રોશન કરતી ભારતની ગ્રાન્ડમાસ્ટર

Nawanagar Time
ભારતની કોનેરૂ હમ્પી શતરંજની મહિલા વર્લ્ડ રેપિડ ચેમ્પિયન મોસ્કો: ભારતની કોનેરૂ હમ્પીએ રૂસના મોસ્કોમાં ચાલી રહેલી મહિલા વર્લ્ડ રેપિડ શતરંજ ચેમ્પિયનશિપમાં ચીનની લેઈ ટિન્ગજીને ટાઈબ્રેકરની...