Nawanagar Time

Tag : Yard Secretary

જામનગર જામનગર ગ્રામ્ય

જામનગર જિલ્લામાં 2081 ખેડૂતની મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદાઈ: 245ની રીજેક્ટ થઈ

Nawanagar Time
સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની મગફળી રૂા.1018ના ટેકાના ભાવથી હાલ ખરીદાઈ રહી છે ત્યારે જામનગર જિલ્લામાં 1 નવેમ્બરથી 26 નવેમ્બર સુધીમાં કુલ 2081 ખેડૂતોની મગફળી ટેકાના ભાવે...