Nawanagar Time

Tag : Yogana

જામનગર ગ્રામ્ય

જામનગર જિલ્લાના હેલ્થ વર્કરો યોગના પાઠ શીખશે

Nawanagar Time
જામનગર : ગ્રામીણક્ષેત્રમાં યોગની જાગૃતિ માટે રાજય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નવતર અભિગમ અપનાવીને તમામ આરોગ્ય વિભાગના હેલ્થ વર્કરોને યોગની તાલીમ આપવાનું નક્કી કરાયા બાદ...